Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
Další názvy
    Origin and evolution of mine water stratification
Autor
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2004
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2004 ; Bratislava
Výraz tezauru
    mine water
    origin
    stratification
Klíčové slovo
    Důlních
    Stratifikace
    Vod
    Vývoj
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Prakticky na všech vzorkovaných lokalitách bylo dosaženo obdobných výsledků. Hlubinným vzorkováním na třech různých důlních dílech byla zjištěna výrazná stratifikace vod, a to bez ohledu na typ ložiska (uranové zrudnění, uhelná pánev, polymetalické zrudnění), hydrologii ložiska (rozdílná morfologie, různý hydraulický gradient) či klimatické podmínky. Byla potvrzena hypotéza, že časové zpoždění v nárůstu koncentrací od zatopení dolu je způsobeno prvotním vytlačováním zředěnějších vod mělkého oběhu, až poté dochází k úniku koncentrovaných vod. Z toŹho také vyplývá, že interpretaci geochemických procesů je třeba provádět pro každou vrstvu zvlášť. Podstatným zjištěním je fakt, že bez znalosti zonální stratifikace důlních vod nelze předpovídat jejich časový vývoj na výtoku z dědičné štoly.
Abstrakt (anglicky)
   Prakticky na všech vzorkovaných lokalitách bylo dosaženo obdobných výsledků. Hlubinným vzorkováním na třech různých důlních dílech byla zjištěna výrazná stratifikace vod, a to bez ohledu na typ ložiska (uranové zrudnění, uhelná pánev, polymetalické zrudnění), hydrologii ložiska (rozdílná morfologie, různý hydraulický gradient) či klimatické podmínky. Byla potvrzena hypotéza, že časové zpoždění v nárůstu koncentrací od zatopení dolu je způsobeno prvotním vytlačováním zředěnějších vod mělkého oběhu, až poté dochází k úniku koncentrovaných vod. Z toŹho také vyplývá, že interpretaci geochemických procesů je třeba provádět pro každou vrstvu zvlášť. Podstatným zjištěním je fakt, že bez znalosti zonální stratifikace důlních vod nelze předpovídat jejich časový vývoj na výtoku z dědičné štoly.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012