Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
Údaj o odpovědnosti
    Tomislav Střelec
Další názvy
    Genesis and use of anthropogeneous deposits - some cases form Ostrava regiom
Autor
    Střelec, Tomislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 7
Strany
    s. 30-33
Rok
    2000
Poznámky
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    odpady
    odval
    suroviny druhotné
    suroviny stavebního průmyslu
    uhlí bituminózní
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
    Svobodné Heřmanice (Bruntál)
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Kraje
    Ložisek
    Ostravského
    Příkladech
    Využití
    Vznik
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012