Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Další názvy
    Formation of Holocene scree breccias in Central Bohemia and their destruction by erosion
Autor
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav
    Melková, Jaroslava
    Mikšíková, Lucie
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 2003, č. 1
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    scree breccias, scree cementation, dating, erosion, Holocene
Klíčové slovo
    Brekcí
    Erozní
    Holocenních
    Oblasti
    Postižení
    Středočeské
    Suťových
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Vznik a erozní postižení suťových brekcií ve středočeské oblasti, výsledky datování
Abstrakt (anglicky)
   Formation and destruction by erosion of Holocene scree in Central Bohemia
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012