Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Autor
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Melková, J.
    Mikšíková, L.
    Žák, K.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 106-109
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR
    Překlad názvu: Formation of Holocene scree breccias in Central Bohemia and their destruction by erosion
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    dating
    erosion
    scree breccias
Klíčové slovo
    Brekcií
    Erozní
    Holocenních
    Oblasti
    Postižení
    Středočeské
    Suťových
    Vznik
Abstrakt (česky)
   V oblasti tvořené horninami barrandienského neoproterozoika dokládají vzorky dosud datované pomocí U-series cementaci sutí karbonátem v rozmezí od 12 880 (+-80) do 7940 (+-190) let před současností. ke vzniku tmelu tedy došlo v pozdním glaciálu a časném holocénu. ke tmelení suti karbonátem v tomto nekrasovém prostředí došlo vesměs ve spodní části svahových akumulací, kde vyvěraly podzemní vody sestupujících sutí. Cementace sutí souvisela se značnou dostupností geochemicky nezvětralých úlomků hornin vzniklých gelivací a kongelifrakcí v glaciálu a s klimatickou změnou. Erozí a destrukcí jsou poznamenány všechny studované lokality tmelených sutí, jak v krasovém, tak i v nekrasovém prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Scree slope accumulations are locally cemented into resistant scree breccia in the Central Bohemia. The cementation occurred mostly at sites of groundwater discharge. Based on U-series data on carbonate cement, the scree breccias were formed between 12.9 and 7.9 ka BP in the area where Neoproterozoic silicate rocks outcrop. In a karst area formed by Devonian limestones the odlest scree cement was dated at 9.5 ka BP. An intensive destruction of scree breccias by erosion occurred between 1.9 and 0.3 ka BP.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012