Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik migmatitů infiltrací taveniny při deformaci ortorul: nový model založený na kvantitativní mikrostrukturní analýze
Další názvy
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis