Podrobnosti záznamu

Název
    Vzorkování plavenin v menších tocích
Další názvy
    Sampling of the suspended particular matter in the small rivers.
Autor
    Franců, Eva
    Geršl, Milan
    Rudolf, Pavel
    Zouhar, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství = Water management
Svazek/č.
    Roč. 8, č. září
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Suspended particular matter, sediment, integral sampler
Klíčové slovo
    Menších
    Plavenin
    Tocích
    Vzorkování
Abstrakt (česky)
   V roce 2009 byly dokončeny práce na přípravě metodiky vzorkování plavenin v menších tocích v rámci projektu Ministerstva životního prostředí SP/1b7/156/07. Metodika umožňuje získání integrálního vzorku plavenin v několika bodech říčního systému současně, získání dostatečného množství vzorku pro širokou škálu analytických metod a zachycení povodňové nebo havarijní vlny na daném toku v několika místech současně. Jedná se o jednoduché zařízení s nízkými náklady na provoz.
Abstrakt (anglicky)
   Sampling of the suspended particular matter in the small rivers.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014