Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šrámek
Další názvy
    Relation between mineral composition and the physical mechanical properties of the sandstones of the Hořice ridge and further localities
Autor
    Šrámek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 209-222
Rok
    1989
Poznámky
    4 fot., 2 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    chemické vlastnosti
    dekorační kámen
    labská oblast
    pískovce
    technologické vlastnosti
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hořice
Klíčové slovo
    Dalších
    Fyzikálně-mechanickými
    Hořického
    Hřbetu
    Látkovým
    Míst
    Pískovců
    Složením
    Vlastnostmi
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Z korelační analýzy surovin byla odvozena vysoká závislost pevnosti pískovců v prostém tlaku na obsah křemene /r = 0,88/ a nepřímá závislost jejich pevnosti na pórovitosti /r = -0,88/ a na obsahu kaolinitu /r = -0,74/.Z těchto vztahů lze odvodit, že zvýšení obsahu křemene o 1 se projeví zvýšením pevnosti v tlaku asi o 3 MPa a naopak zvýšení obsahu kaolinitu o 1 se projeví snížením pevnosti o 10 až 11 MPa. Jemně šupinkatý kaolinit /1 až 10 m/ je podle snímků z rastrovacího mikroskopu autigenní, vyplňuje volné póry, případně pokrývá povrch zrn. Snižuje tak propustnost pískovců a brání i obrůstání křemenných zrn a cementaci horniny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012