Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
Údaj o odpovědnosti
    Petr Špinar
Další názvy
    The relations between pegmatites and alpine parageneses in the quarry at Horní Bory
Autor
    Špinar, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 3-18
Rok
    1995
Poznámky
    4 fot., 2 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Předmětová skupina
    chlority
    křemen
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    monazit
    moravské moldanubikum
    pegmatit
Předmětová kategorie
    alpská parageneze
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Bory (Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí)
Klíčové slovo
    Alpskými
    Borů
    Horních
    Kamenolomu
    Pegmatity
    Vztah
    žilami
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012