Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
Údaj o odpovědnosti
    Rostislav Melichar
Další názvy
    Relationship among the Moldanubicum, Svratka and Polička Crystalline Units within the framework of the geology of the eastern margin of the Bohemian Massif
Autor
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 96-97
Rok
    1995
Poznámky
    4 obr., 1 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    geometrická analýza
    metamorfika
    moravikum
    moravské moldanubikum
    příkrov
    svratecké krystalinikum
    vrása
    západosudetská oblast
    zlom
Geografické jméno
    Česká republika
    Nové Město na Moravě
    Polička
    Sněžné
Klíčové slovo
    14-33
    24-11
    Českého
    Geologie
    Krystalinika
    Masívu
    Město
    Moldanubika
    Moravě
    Nové
    Okraje
    Polička
    Poličského
    Rámci
    Svrateckého
    Východního
    Vztah
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012