Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
Další názvy
    Soil gas and indoor radon in Quaternary sediments covering different geological basement
Autor
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
    Procházka, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    radon index, soil gas, indoor, radon in Quaternary sediments
Klíčové slovo
    Geologickému
    Hlubšímu
    Indexu
    Kvartérních
    Objektech
    Podloží
    Radonového
    Radonu
    Sedimentech
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Přechodný radonový index byl v mapách radonového indexu mimo jiné určen pro nehomogenní kvartérní sedimenty, u kterých byl očekáván vliv laterálního transportu sedimentárního materiálu podél toku řek na výsledné hodnoty radonu z podloží. Rozčlenění přechodného indexu na územích obcí s kontrastním geologickým podložím poskytne podklady pro vytvoření nového typu pravděpodobnostních map radonového indexu. Bylo prokázáno, že objemová aktivita radonu v kvartérních fluviálních sedimentech je výrazně ovlivněna charakterem hornin v hlubším podloží.
Abstrakt (anglicky)
   Soil gas and indoor radon in Quaternary sediments covering different geological basement
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014