Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Další názvy
    Relation of structures, stratigraphy and karstification in the Zbrašov Aragonite Caves
Autor
    Bábek, Ondřej
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    5
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Upper Devonian, conodonts, joints, thrust faults, cleavage
Klíčové slovo
    Aragonitových
    Jeskyních
    Krasovění
    Stratigrafie
    Struktur
    Vztah
    Zbrašovských
Abstrakt (česky)
   V článku je dikutován vliv strukturních prvků na krasovění svrchnodevonských vápenců macošského a líšeňského souvrství. Vývoj jeskynních chodeb je řízen především subvertikálními puklinami, lokálně je orientace jeskynních prostor ovlivněna také zlomy.
Abstrakt (anglicky)
   Relation of structures, stratigraphy and karstification in the Zbrašov Aragonite Caves
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014