Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
Další názvy
    Relation of structures, stratigraphy and karsification in the Zbrašov Aragonite Caves
Autor
    Bábek, Ondřej
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    5
Rok
    2004
Výraz tezauru
    cleavage
    conodonts
    joints
    thrust faults
    Upper Devonian
Klíčové slovo
    Aragonitových
    Jeskyních
    Krasovění
    Stratigrafie
    Struktur
    Vztah
    Zbrašovských
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012