Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
Údaj o odpovědnosti
    Jan Gruntorád, Jaroslav Mareš, Jaroslav Střeštík
Další názvy
    The relation of atmospheric pressure and temperature to the atmogeochemical changes in Jáchymov spa
    The relationship of atmospheric temperature and pressure to the variations of atmogeochemical field in Jáchymov Spa
Autor
    Gruntorád, Jan
    Gruntorád, Jan, jr.
    Mareš, Jaroslav
    Střeštík, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 4
Strany
    3
    s. 25-27
Rok
    1999
Poznámky
    3 diagr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    atmosféra
    balneologie
    krušnohorské krystalinikum
    radioaktivita
    radon
    rudy U
    teplota
    tlak
    voda termální
Výraz tezauru
    Jan Vilhelm
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Klíčové slovo
    Atmogeochemického
    Jáchymov
    Lázních
    Léčebných
    Pole
    Teploty
    Tlaku
    Variacím
    Vzduchu
    Vztah
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    29. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012