Podrobnosti záznamu

Název
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kachlík
Další názvy
    Relationship of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Central Bohemian Pluton in the surroundings of Sázava nad Sázavou
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 83-84
Rok
    1997
Poznámky
    7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    granitoidy
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfóza
    metasedimenty
    metavulkanity
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    petrogeneze
    protolit
    příkrov
    středočeský pluton
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Benešov
    ČR-Čechy
    Sázava (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    13-31
    13-33
    Benešov
    Krystalinika
    Kutnohorského
    Moldanubika
    Okolí
    Plutonu
    Říčany
    Sázavou
    Sázavy
    Středočeského
    Vztahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012