Podrobnosti záznamu

Název
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kachlík
Další názvy
    Relation of Kutná Hora crystalline complex, Moldanubian and Central Bohemian pluton in Sázava environs
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Strany
    s. 37-38
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    datování Sm/Nd
    kutnohorské krystalinikum
    metasedimenty
    metavulkanity
    migmatit
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    rula
    středočeský pluton
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Sázava (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Kutnohorského
    Moldanubika
    Okolí
    Plutonu
    Sázavou
    Sázavy
    Středočeského
    Vztahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012