Podrobnosti záznamu

Název
    Vztahy mezi moldanubikem, kutnohorským krystalinikem a bohemikem (střední Čechy, Česká republika): výsledek variské polyfázové příkrovové tektoniky
Další názvy
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics