Podrobnosti záznamu

Název
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
Údaj o odpovědnosti
    Helena Klápová, Zdeněk Pouba, Milan Drábek
Další názvy
    Relations between limestones and volcanites in Pilsen Proterozoic
Autor
    Drábek, Milan
    Klápová, Helena
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 53
Předmětová skupina
    Barrandien
    horniny karbonátové
    proterozoikum
    prvky stopové
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Plzeň
Klíčové slovo
    Plzeňském
    Proterozoika
    Pruhu
    Vápenců
    Vulkanitů
    Vztahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012