Podrobnosti záznamu

Název
    Wall-Rock-Derived Zircon Xenocrysts as Important Indicator Minerals of Magma Contamination in the Freistadt Granodiorite Pluton, Northern Austria
Údaj o odpovědnosti
    Fritz Finger, Gertrude Friedl, Bruno Haunschmid
Autor
    Finger, Fritz
    Friedl, Gertrude
    Haunschmid, Bruno
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 2
Strany
    s. 67-75
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    granitoidy
    habitus
    magma
    moldanubický pluton
    zirkon
Geografické jméno
    Rakousko
Klíčové slovo
    Austria
    Contamination
    Freistadt
    Granodiorite
    Important
    Indicator
    Magma
    Minerals
    Northern
    Pluton
    Wall-Rock-Derived
    Xenocrysts
    Zircon
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá typologií akcesorických zirkonů z freistadtského granodioritu, weinsbergského granitu a karlstiftského granitu v jižní části centrálního moldanubického plutonu na území Rakouska. Morfologické typy jsou vyčleněny podle Pupina (1980). Výsledky jsou aplikovány na úvahy o petrogenezi granitoidů, zejména o kontaminaci magmatu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012