Podrobnosti záznamu

Název
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
Údaj o odpovědnosti
    Adam Ihnatowicz
Další názvy
    Depositional conditions of the Glinik Formation (Intra-Sudetic Basin)
Autor
    Ihnatowicz, Adam
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Svazek/č.
    Č. 415
Strany
    s. 101-152
Rok
    2005
Poznámky
    11 obr., 2 tab., 2 pl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 143-144
    il.
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    cyklus sedimentační
    geologie regionální
    karbon-svrchní
    litofacie
    mapa izopachová
    oblast snosová
    paleoproudění
    pánev sedimentační
    profil vrtný
    prostředí fluviální
    subsidence
    vnitrosudetská pánev
    výchoz
Geografické jméno
    Broumov (Náchod, Broumov)
    ČR-Čechy
    Hronov (Náchod, Náchod)
    Okrzeszyn (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Basen
    Formacji
    Glinika
    Sedymentacji
    śródsudecki
    Warunki
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012