Podrobnosti záznamu

Název
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge: a Raman spectroscopy study of melt inclusions
Další názvy
    Obsah vody v granitové tavenině z Cornvalu a Krušných hor, ramanovská spektroskopie taveninových inkluzí
Autor
    Breiter, Karel
    Muller, Axel
    Seltmann, Reimar
    Thomas, Rainer
    Wiedenbeck, Michael
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Mineralogy
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 4
Strany
    12
Rok
    2006
Výraz tezauru
    granite, melt inclusions, water content in melt
Klíčové slovo
    Content
    Cornwall
    Erzgebirge
    Granitic
    Inclusions
    Melt
    Melts
    Raman
    Spectroscopy
    Study
    Water
Abstrakt (česky)
   Taveninové inkluse (MI) uzavřené v křemeni ve variských granitech z Cornvalu a vých. Krušných hor byly homogenizovány v autoklávu a analyzovány pomocí ramanovské spektroskopie, iontové sondy a elektronové mikrosondy. Obsah vody v MI z Cornwalu se pohybuje v rozmezí 1,5-5,4 váh.%, obsah vody v ryolitech a granitech vých. Krušných hor v rozmezí 0,7-11,9 váh.%.
Abstrakt (anglicky)
   Melt inclusions (MI) occuring in quartz of late-variscan granites were homogenised using cold-sealed autoclaves and analysed by Raman spectroscopy, secondary ion mass spectrometry and electron microprobe. The water content of homogenised MI from Land´s End granites ranges between 1.5 and 5.4 wt.%, those from rhyolites and granites from Eastern Erzgebirge ranges between 0.7 and 11.9 wt.%.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014