Podrobnosti záznamu

Název
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
Další názvy
    Zvětrávací a erozní toky arsenu v hmotové bilanci povodí
Autor
    Drahota, Petr
    Mihaljevic, Martin
    Pačes, Tomáš
    Pertold, Zdeněk
    Skřivan, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Science of the Total Environment
Svazek/č.
    Roč. 372, č. 2006
Strany
    11
Rok
    2006
Výraz tezauru
    arsen, zlatonosná oblast Čelina-Mokrsko, hmotová bilance, rychost zvětrávání
Klíčové slovo
    Arsenic
    Budgets
    Erosion
    Fluxes
    Mass
    Watershed
    Weathering
Abstrakt (česky)
   Vstup arsenu do půd způsobený zvětráváním hornin byl odhadnut na 1369 g/ha/yr ve zlatonosném distriktu Mokrsko and 81 g/ha/yr v Čelině. Roční ryvchlost zvětrávání As činí míce než 95% celkového vstupu arsenu do půd. Rychlost akumulace As je 311 g/ha/yr vMokrsku and 69 g/ha/yr v Čelině. Zvětrávání je nejdůležitější proces v biogeochemii arsenu v oblaastech se zvýšeným obsahem As v podložních horninách.
Abstrakt (anglicky)
   The input of arsenic to soils due to weathering of bedrock was estimated to be 1369 g/ha/yr in Mokrsko and 81 g/ha/yr in Čelina gold district. The annual weathering rate of As represents more than 95% of total input of As to the soils. The accumulation rate of As is 311 g/ha/yr in Mokrsko and 69 g/ha/yr in Čelina. Weathering is the most important process in the As biogeochemistry of the areas with the elevated content of As in bedrock.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014