Podrobnosti záznamu

Název
    Weathering forms of solid bedrock in the Průčelská rokle and Čertova jizba in the České středohoří Mts. volcanic range
Další názvy
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem