Podrobnosti záznamu

Název
    West, R.: Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. London 2000. 320 pp. CD ROM. ISBN 0-5212-9397-2
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Biologia plantarum
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 1
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Book review, Quaternary, Cold stages, British Isles, Plant life, Palaeoecology, Palaeobotany
Klíčové slovo
    0-5212-9397-2
    320
    2000
    British
    Cambridge
    CD
    Cold
    Evidence
    ISBN
    Isles
    Life
    London
    Plant
    Pp
    Press
    Quaternary
    ROM
    Stages
    University
    West
Abstrakt (anglicky)
   Book review - West, R.: Plant Life of the Quaternary Cold Stages. Evidence from the British Isles. Cambridge University Press, Cambridge. London 2000. 320 pp. CD ROM. ISBN 0-5212-9397-2.The book contains 16 chapters with subchapters and 2 appendixes.The Quaternary period and the vegetation history are in the book characterized by glaciations of Britain and Ireland. The autor is Professor Emeritus of Botany and a senior lecturer at Cambridge University.In this book the information on the cold stages flora from 80 places in Britain and Ireland is published for the first time as well as the complex information on the Quaternary cold stages from fossil records.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014