Podrobnosti záznamu

Název
    West Bohemian Tertiary relics - stratigraphy and paleoenvironment.
Další názvy
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment