Podrobnosti záznamu

Název
    Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
Autor
    Finger, F.
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 1-2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    granulites, geochemistry, Sr isotopes, Nd isotopes, petrogenesis, Lišov Massif, South Bohemia, Variscides
Klíčové slovo
    Bohemia
    Case
    Central
    Constraints
    Crust
    Europe
    Genesis
    Geochemical
    Granulite
    Lišov
    Lower
    Massif
    Metaigneous
    Mineralogical
    Southern
    Study
    Variscan
    Whole-rock
Abstrakt (anglicky)
   By petrology, mineral and whole-rock geochemistry (including Sr-Nd isotopes) were distinguished mafic two-pyroxene granulites of Qtz dioritic?gabbroic composition, two-pyroxene tonalitic granulites, Opx?Grt charnockites and felsic Grt?Bt granulites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014