Podrobnosti záznamu

Název
    Wiese, F.; Čech, S.;"Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys" (Cretaceous Research, 25 (2004) 329-352] - Odpověď.
Další názvy
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research, 25 (2004) 329-352] - Reply.