Podrobnosti záznamu

Název
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
Další názvy
    Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába - Valcha, Moldanubicum.
Autor
    Buřival, Zbyněk
    Houzar, Stanislav
    Losertová, Lenka
    Losos, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 2
Strany
    8
Rok
    2012
Výraz tezauru
    chemical composition
    heavy minerals
    huanzalaite component
    moldanubicum
    wolframite
Klíčové slovo
    Lokality
    Moldanubikum
    šlichových
    Trucbába
    Valcha
    Vzorcích
    Wolframit
Abstrakt (česky)
   Práce sumarizuje výsledky studia wolframitu anomálně bohatého hořčíkem z rozsypů lokality Trucbába - Valcha u Humpolce. Wolframit tvoří sporadická černá zrna v asociaci s ilmenitem, magnetitem, monazitem-(Ce), xenotimem-(Y), scheelitem, granáty, rutilem, zirkonem, apatitem, sillimanitem, turmalínem, kassiteritem and zlatem v koncentátech těžkých minerálů. Wolframit obsahuje dominantně ferberitovou komponentu (77-86 %) huanzalaitová složka je zastoupena do 11 % a hubneritová od 6-10 %.
Abstrakt (anglicky)
   Rare magnesium-rich wolframite from stream sediment in Trucbába - Valcha locality (Humpolec area) was studied. It forms sporadic black grains among ilmenite, magnetite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), scheelite, garnet, rutile, zircon, apatite, sillimanite, tourmaline, cassiterite and gold in the heavy-mineral concentrates. In the wolframite dominates ferberite (77-86%) component over both huanzalaite (up to 11 %) and hubnerite (6-10 %).
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014