Podrobnosti záznamu

Název
    Wollastonit - nová surovina v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt, František Woller
Autor
    Chrt, Jiří
    Woller, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 7
Strany
    s. 205-208
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ceny
    korekční suroviny
    ložiska nerud
    produkce
    suroviny keramické
    suroviny netradiční
    wollastonit
    zásoby
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Mochotín
    Radomilov
    Skalka
Klíčové slovo
    České
    Nová
    Republice
    Surovina
    Wollastonit
Abstrakt (česky)
   Autoři článku se zabývají problematikou těžby a použití wollastonitu jako netradiční nerudní suroviny u nás. Uvádějí přehled světových ložisek této suroviny spolu se zásobami, produkcí, cenami a použitím. V naší republice byly vypracovány projekty pro ložiska Mochtín u Klatov, Skalka u Hazlova a Radomilov u Šumperka. Do projektu nebyl zařazen průzkum ložiska Lazy ve Slavkovském lese pro střety zájmů se státní ochranou přírody. Protože surovinu z lokalit Mochtín a Radomilov je možné částečně využívat i v rostlém stavu, lze tato ložiska považovat za průmyslově využitelná. Jinak v současné době není dořešena otázka technologie wollastonitové suroviny z nových ložisek. Surovinu v rostlém stavu bude možné využívat zejména jako materiál do licích prášků pro kontinuální výrobu oceli.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012