Podrobnosti záznamu

Název
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym
Autor
    Hrádek, Mojmír
Konference
    Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (05.05.2006-07.05.2006 : Lądek Zdrój, Polsko)
Jazyk
    polsky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
Strany
    S. 22-33
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Human impact on valley bottoms in the upper Morava and Odra river-basins in historical context
    Překlad názvu: Vliv lidské činnosti na údolí v povodích Moravy a Odry v historickém kontextu
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphology
    human impacts
    Morava river
    Odra river
Klíčové slovo
    Człowieka
    Dolinnych
    Dorzeczu
    Działalności
    Górnych
    Historycznym
    Morawach
    Odry
    Rzeźbę
    Ujęciu
    Wpływ
Abstrakt (česky)
   Údolní nivy v horských údolích horní Moravy a Odry byly v minulosti přímo či nepřímo a v návaznosti na technickou vyspělost společnosti využívány pro svůj rovný povrch, vhodnost k průchodu horským terénem, přístup k tekoucí vodě a říčním uloženinám i možnosti využívání vodní energie. Měly však i některé nepříznivé vlastnosti, zejména zamokření povrchu a rizika povodní, kvůli kterým musely byly údolní nivy a koryta transformovány a přizpůsobovány potřebám využívání. Spektrum možností využívání údolních niv je široké, současný výzkum se zaměřil zejména na interakci člověk, údolní niva a povodně. Poznatky byly získány jak v sudetské tak i karpatské části povodí Moravy a Odry. Pozornost byla věnována zejména účinkům dobývání zlata na rýžovištích, budování železničních a silničních náspů a regulací na dynamiku říčních koryt.
Abstrakt (anglicky)
   Floodplains in mountain reach of the upper Morava and Odra rivers were in history used for their good topographic conditions and as access to minerál resources and water energy. They had as well some unsuitable properties mainly waterlogging and flood risk and so human transfomation of floodplain surface had been necessary. Prezent investigations has been concentrated to interactiom of man, floodplain and flood. Human transformations influenced mainly flood discharges and triggered negative responses. Attention has been paid to effects of exploitation of gold alluvial placers, construction of road and railway embankments and channelization of braiding or meandering rivers.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012