Podrobnosti záznamu

Název
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
Údaj o odpovědnosti
    Tadeusz A. Przylibski, Stanislaw Stasko, Sebastian Szczepanowski, Magdalena Modelska, Jerzy Dorda, Beata Kozlowska
Další názvy
    Preliminary results of deteminations of radon and radium concentrations in surface and underground waters in the upper part of the Kamienica River catchment basin (Snieznik Massif, Sudetes, SW Poland)
Autor
    Dorda, Jerzy
    Kozlowska, Beata
    Modelska, Magdalena
    Przylibski, Tadeusz A.
    Stasko, Stanislaw
    Szczepanowski, Sebastian
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 5
Strany
    s. 436-440
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    balneologie
    geomedicína
    hydrochemie
    izotopy radioaktivní
    metamorfika
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    povodí
    radium
    radon
    voda podzemní
    voda povrchová
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Česká republika
    Králický Sněžník (Ústí nad Orlicí)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Badan
    Czesci
    Górnej
    Kamienicy
    Masyw
    Oncentracji
    Podziemnych
    Powierzchniowych
    Radonu
    Radu
    Snieznika
    Sudety
    Wodach
    Wstepne
    Wyniki
    Zlewni
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents preliminary results of concentration determinations of radiaoctive isotopes 222Rn, 226Ra and 228Ra in surface and underground waters of the upper part of the Kamienica drainage basin. The obtained results reveal evident temporal and spatial diversity in concentrations of these isotopes. It is then probable that obtaining more data will enable testing the application of these radon and radium isotopes as tracers of mixing zones of surface and underground waters in the study area. It will be also possible to use these isotopes as indicators of drainage of shallow (local) or deeper groundwater reservoir in crystalline rocks of Snieznik Massif. The recorded high values of radon concentrations, reaching 1662 Bq/dm3 in underground wwaters of this area allow to regard these waters as poessing medicinal properties. the area of the upper part of the Kamienica drainage basin may be thus considered a prospective deposit of radon medicinal waters
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012