Podrobnosti záznamu

Název
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
Údaj o odpovědnosti
    David Buriánek
Další názvy
    Xenolithes of marbles enclosed in tonalites of the Budislav massif (Polička crystalline complex)
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 72-74
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    amfiboly
    biotit
    geologie regionální
    křemenný diorit
    metamorfóza kontaktní
    mramor
    poličské krystalinikum
    teplota
    tlak
    xenolit
Geografické jméno
    Budislav (Svitavy)
    ČR-Čechy
    Polička (Svitavy)
Klíčové slovo
    14-33
    Budislavského
    Krystalinikum
    Masivu
    Mramorů
    Polička
    Poličské
    Tonalitech
    Uzavřené
    Xenolity
Abstrakt (anglicky)
   The xenolithes of marbles were studied in the quarry near Budislav at northern part of the Budislav massif (Polička crystalline complex). Two distinct zones progressing from tonalite to marble were distinguished: (1) endocontact: Di + Pl + Qtz + Ttn, (II) exocontact: o + Di +- Grs +- Ves. Mineral assemblages of marbles, calc-silicate rocks and skarn indicate temperature 670-550 °C for pressure under 4 kbar for formation contact mineral assemblages in unrealistic. Mineral assemblages on contact with aplite dykes indicate loer temperature (550 až 520 °C) for pressure 4 kbar
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012