Podrobnosti záznamu

Název
    Xylic substrates at the fossilisation barrier: oak trunks (Quercus sp.) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Current developments in bioerosion
Strany
    S. 415-429
Poznámky
    e-ISBN 978-3-540-77598-0
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Dřevité substráty na přechodu mezi recentním a fosilním prostředím: kmeny dubů (Quercus sp.) v holocenních sedimentech Labe, Česká republika
    Rozsah: 15 s. : WWW825009499
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    fungi
    Holocene
    insects
    luvial settings
    trace fossils
    xylic substrate
Klíčové slovo
    Barrier
    Czech
    Fossilisation
    Holocene
    Labe
    Oak
    Quercus
    Republic
    River
    Sediments
    Sp
    Substrates
    Trunks
    Xylic
Abstrakt (česky)
   Kmeny, vytěžené v 90. letech v dnes již opuštěných a rekultivovaných težebnách Malvíny sz. od Čelákovic, byly zkoumány z hlediska výskytu bioeroze na kmenech, resp. ohodnocení celkového zdravotního stavu stromů před jejich splavením do nivních sedimentů (což byl aspekt při předchozích studiích opominutý). Ukazuje se, že splavená dřevní masa pochází z největší části z živých, zdravých porostů a byla do nivy splaveny při extrémních povodních spojených s rozsáhlou boční erozí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012