Podrobnosti záznamu

Název
    Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
Autor
    Lisá, Lenka
    Neruda, P.
    Nerudová, Z.
    Roblíčková, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 4
Strany
    s. 591-627
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Rescue excavation of the Upper Palaeolithic site in Brno-Štýřice in the context of Brno region
    Rozsah: 37 s. : P
Předmětová kategorie
    Brno
    chipped stone industry
    Epigravettian
    Magdalenian
    settlement reconstruction
Klíčové slovo
    Brně-Štýřicích
    Brněnska
    Kontextu
    Lokalit
    Mladopaleolitických
    Osídlení
    Výzkum
    Záchranný
Abstrakt (česky)
   K dokladům epigravettienské kolonizace na území Brna-Štýřice (okr. Brno) přibyly v posledních letech další prameny k poznání zdejšího osídlení v období pozdní fáze mladého paleolitu. Cílem příspěvku je popis a srovnání veškerých dosavadních nálezů. Vzhledem k tomu, že v těsném sousedství stanic v Brně-Štýřicích bylo v minulosti detekováno několik míst s doklady přibližně stejně starého osídlení, zdá se, že oblast byla v období pozdní fáze mladého paleolitu opakovaně obydlována.
Abstrakt (anglicky)
   Additional evidence of Epigravettian settlement in Brno-Štýřice (Brno district) acquired in recent years has increased the inventory of sources available for gaining an understanding of the local settlement in the late phase of the Upper Palaeolithic. The aim of this work is to describe and compare all of the existing finds. Due to the fact that several locations with evidence of settlement of approximately the same age have been detected in close proximity to the stations in Brno-Štýřice, it appears that the area was repeatedly settled during the late phase of the Upper Palaeolithic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014