Podrobnosti záznamu

Název
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
Další názvy
    Basic and thematic geological mapping of the Czech Republic at 1:25 000 scale
Autor
    Schovánek, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Výraz tezauru
    geological maps at 1:25 000 scale, digitisation
Klíčové slovo
    1:25
    000
    ČR
    Geologické
    Mapování
    účelové
    Základní
Abstrakt (česky)
   Informace o projektu, jehož cílem je sestavení 48 základních geologických map v měřítku 1:25 000 s doprovodnými textovými vysvětlivkami. Sestavené geologické mapy jsou digitalizována a vytištěny v plotrové verzi.Digitalizované geologické mapy se ukládají do databáze, která v budoucnu umožní sestavování tematickýchgeologických map, jejihž rozsah nebude omezen původním rámcem listu.
Abstrakt (anglicky)
   Basic and thematic geological mapping of the Czech Republic at 1:25 000 scale
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014