Podrobnosti záznamu

Název
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník
Další názvy
    Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Mts.
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Slobodník, Marek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    3
Rok
    2001
Výraz tezauru
    fluids
    Moravo-Silesian Culm
    Nízký Jeseník
    salinity
    stable isotopes
    temperature
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Fluid
    Hrabůvky
    Hydrotermální
    Jeseník
    Mineralizace
    Nízký
    Základní
Abstrakt (česky)
   Byly získány základní výsledky mikrotermometrického studia a studia stabilních isotopů z hydrotermální mineralizace v Hrabůvce. Byly zjištěny rostoucí teploty homogenizace a současně pokles salinity během vývoje hydrotermální mineralizace. Dále jsou diskutovány genetické aspekty studované mineralizace.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of microthermometry and isotope study of hydrothermal mineralisation in Hrabůvka have been carried out. Increasing of homogenisation temperatures has been revealed at the beginning of the mineralising stage whereas the salinity was reduced at the same period. The genetic aspects of the mineralising fluid are discussed.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012