Podrobnosti záznamu

Název
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
Autor
    Dombková, Anna
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice (16.04.2002-17.04.2002 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
Strany
    s. 52-56
Poznámky
    Překlad názvu: Basic dynamic characteristics of building in the Karviná region obtained by seismological monitoring
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    buildings
    seismological monitoring
Klíčové slovo
    Budovy
    Charakteristiky
    Dynamické
    Karvinsku
    Monitorováním
    Seismickým
    Základní
    Získané
Abstrakt (česky)
   Analýza záznamů důlně indukovaných jevů, které jsou registrovány na Karvinsku, poskytla informace pro posouzení základních dynamických charakteristik budovy. Registrované hodnoty rychlosti kmitání doashují mezních hodnot pro poškození staveb podle ČSN 73 0040.
Abstrakt (anglicky)
   Seismic load of buildings at surface is high due to mining induced seismicity because structures are often built in the undermined area (Karviná region). The measurement values of maximum velocity amplitude is reaching the limit value of first damages of structures according the Czech standard.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012