Podrobnosti záznamu

Název
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
Údaj o odpovědnosti
    Jana Janderková, Čestmír Kalus, Josef Petruš, Radovana Rysková
Další názvy
    General soil map and soil vulnerability map of the Podyjí National Park
Autor
    Janderková, Jana
    Kalus, Čestmír
    Petruš, Josef
    Rysková, Radovana
    Sáňka, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 67-74
Rok
    2001
Poznámky
    3 tab., 6 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Předmětová skupina
    geochemie
    kvartér moravských úvalů
    lesní hospodářství
    mapa pedologická
    národní park
    ochrana přírody
    půdní horizonty
    půdy
    vlastnosti fyzikální
    zemědělství
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Podyjí (národní park)
Klíčové slovo
    Mapa
    NP
    Podyjí
    Půd
    Půdní
    Základní
    Zranitelnosti
Abstrakt (anglicky)
   Only scarce information on the status of soils and soil properties are available for protected areas, although the soil is considered as one of the basic environmental compartments. This type of information is also necessary for management plans that are to be processed for each protected area. Therefore a project with following purposes was carried out in 1995-1997 with substantial support by Central European University: (1) Spatially characterize all the soil coverage in the protected area according to the soil classification system; (2) Spatial interpretation of the main soil properties, which may be useful or important for management in nature protection.
   The main outcomes of the project are two maps in GIS interpretation: (1) General soil map - a map in the scale 1 : 25 000 with soil types and subtypes, including some other characteristics (degree of erosion or hydromorphism); (2) Soil vulnerability map-based on the general soil map and other soil and environmental properties (soil permeability, texture, sorption capacity, storage of basic micro and macro nutrients, risk elements content, sloppiness, etc.). The map characterizes the resistance potential of soils (and the environment) to the negative anthropogenic influence. Both maps were processed for the whole area of the National Park, i.e. both for the forest and agricultural soil
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012