Podrobnosti záznamu

Název
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
Další názvy
    Patterns of beryllium distribution in the rocks environment of the Králický Sněžník region
Autor
    Hanák, Jaromír
    Müllerová, Hana
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2005, zborník referátov
Poznámky
    Akce: 2005/12/08 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Beryllium, Králický Sněžník, element migration, sorption, desorption
Klíčové slovo
    Beryllia
    Distribuce
    Horninovém
    Králického
    Oblasti
    Prostředí
    Sněžníku
    Zákonitosti
Abstrakt (česky)
   U vzorků vody z filtrace sněhu (zima 2004/2005) byla koncentrace Be pod mezí detekce. Pevný podíl se skládal z minerálů, prachů a částic popílků. Bohužel naše elektronová mikrosonda Be stanovit nedokáže. Koncentrace Be v půdách se pohybovaly od 0 do 4 ppm. Rádi bychom se dále zaměřili na říční sedimenty s vysokými koncentracemi Be a jejich minerální složení ve vztahu k distribuci tohoto prvku.
Abstrakt (anglicky)
   Patterns of beryllium distribution in the rocks environment of the Králický Sněžník region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014