Podrobnosti záznamu

Název
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Dostál
Další názvy
    Representatives of the family Discosauriscidae (Romer 1947) on the Obora locality
Autor
    Dostál, Ondřej
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 10
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 fot., 1 tab., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Předmětová skupina
    Amphibia
    biochemie
    boskovická brázda
    kostra
    lebka
    ontogeneze
    perm
    profil odkryvu
    prostředí anoxické
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    spektrometrie
    tafonomie
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jabloňany (Blansko)
Klíčové slovo
    24-14
    1947
    Boskovice
    čeledi
    Discosauriscidae
    Lokalitě
    Obora
    Romer
    Zástupci
Abstrakt (anglicky)
   The Obora locality is known from the last century. I found about 150 specimens of the discosauriscids skelets during the last year. I determined 26 specimens as the Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876). Other specimens are problematic for better definition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012