Podrobnosti záznamu

Název
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
Údaj o odpovědnosti
    Radan Květ
Autor
    Květ, Radan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 2
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Předmětová skupina
    dálkový přenos
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    migrační vlastnosti hornin
    voda minerální
    voda podzemní
    voda termální
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Chemismu
    Československa
    Kůry
    Podzemních
    Poruchách
    Povrchových
    Příklady
    Vod
    Závislost
    Zemské
Abstrakt (česky)
   Je známou skutečností, že oběh povrchových i podzemních vod je řízen poruchovými systémy. V plné míře platí tento fakt v krystalinických strukturách, kde voda mimo poruchy nemůže migrovat. Ovšem i v sedimentárních oblastech jsou povrchové toky vedeny užší či širší poruchovou zónou. Chemismus podzemních i povrchových vod se mění na povaze výplně poruchových zón (mísení vod různých horizontů, průnik plynných složek - vznik minerálních vod). Hloubka infiltrace ovlivňuje nadměrný ohřev vod a tak vznik termálních pramenů. Jsou uvedeny příklady různých chemických typů vod na území Československa včetně sedimentárních oblastí a význam metod dálkového průzkumu Země pro jejich hlubší studium.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012