Podrobnosti záznamu

Název
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie
Další názvy
    Installation of WWW server with electronic textbooks of petrology scientific branch.
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Pospíšil, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Pedagogický software 2000
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2000 ; 8.-9.6.2000 České Budějovice
Výraz tezauru
    petrography
    www server
Klíčové slovo
    Elektronickými
    Oboru
    Petrografie
    Serveru
    Texty
    Učebními
    WWW
    Zřízení
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsán návrh struktury obsahu WWW serveru oboru petrografie a jeho technického řešení zřizovaného v rámci grantového projektu "Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie" dotovaného z Fondu rozvoje vysokých škol.
Abstrakt (anglicky)
   In the paper is described proposal of the structure and content of WWW server of petrology branch, which was installed within the frame of grant project "Installation of WWW server with electronic textbooks of petrology scientific branch" supported by the Fund of development of universities.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012