Podrobnosti záznamu

Název
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Slavkay, Július Macko, Karol Ondrejkovič, Milan Tréger
Autor
    Macko, Július
    Ondrejkovič, Karol
    Slavkay, Miroslav
    Tréger, Milan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
Strany
    s. 23-32
Klasifikační znak
    622.1
Skupina konspektu
    553
Klíčové slovo
    ďalšie
    Karpát
    Mesozoiku
    Nerastných
    Perspektívy
    Surovín
    Zabezpečovanie
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 4. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014