Podrobnosti záznamu

Název
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
Autor
    Burešová, M.
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
    Šedo, Ondrej
    Unger, J.
    Velek, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný věstník moravský
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 3
Strany
    s. 301-305
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: The defunct village Otěchleby near Velká Bíteš town (Žďár nad Sázavou Region)
    Rozsah: 5 s. : P
Předmětová kategorie
    defunct village
    Middle Ages
    Velká Bíteš
Klíčové slovo
    Bíteše
    Okr
    Otěchleby
    Sázavou
    Velké
    Zaniklé
    Žďár
Abstrakt (česky)
   V místě zaniklé obce Otěchleby, která je známá díky písemným pramenům ze 14. a 15. století, byly při průzkumných pracích nalezeny stopy i morfologické stopy. Tyto nálezy definují hranice ostrohu, kde byla nalezena rovněž keramika z první poloviny 13. století. Byl nalezen mělký žlábek, který vznikl jako výsledky kultivace zemědělské půdy, pokud jde o hranici, nebo přímo jako uměle vyhloubená mělká rýha při vymezování hranic. Proto se v tomto případě nejedná opevnění lokality.
Abstrakt (anglicky)
   In the location of the defunct village Otěchleby, which is known thanks to written records from 14th and 15th century, vegetation and shallow depression has been found during prospective works. This vegetation defines boundaries of a promontory where ceramics from first half of the 13th century have been found. It was a shallow groove, which arose as a results of cultivation of agricultural land respect to the boundary, or directly as artifically excavated shallow groove defining the boundary. Therefore, is it not fortification.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014