Podrobnosti záznamu

Název
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
Údaj o odpovědnosti
    Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
Další názvy
    Application of factor analysis in hydrochemical research of selected Sudety Mts. catchments
Autor
    Buczyński, Sebastian
    Modelska, Magdalena
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Tom 55, nr. 4
Strany
    s. 319-323
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    analýza faktorová
    hydrochemie
    hydrodynamika
    hydrogeologie
    krystalinikum
    křída-svrchní
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    pH
    pískovce
    pohoří
    povodí
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodivost elektrická
    zvětralinový plášť
Geografické jméno
    Králický Sněžník (Česko a Polsko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Analizy
    Badaniach
    Czynnikowej
    Hydrochemicznych
    Sudeckich
    Wybranych
    Zastosowanie
    Zlewni
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012