Podrobnosti záznamu

Název
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
Další názvy
    Sulfur speciation and isotopic composition in a vertical profile of the main coal seam of the North Bohemian brown coal basin and their paleogeographic interpretation
Autor
    Jačková, Ivana
    Mach, K.
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 1
Strany
    16
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Forem
    Hlavní
    Hnědouhelné
    Izotopové
    Jednotlivých
    Paleogeografický
    Pánvi
    Profilu
    Severočeské
    Síry
    Sloje
    Složení
    Uhelné
    Vertikálním
    Význam
    Zastoupení
Abstrakt (česky)
   Ve 49 vzorcích uhlí z hlavní sloje z několika lokalit v terciérní severočeské hnědouhelné pánvi byly sekvenční separací stanoveny obsahy sulfidické, organicky vázané, sulfátové a celkové síry a izotopové složení těchto forem síry.
Abstrakt (anglicky)
   Sulfur speciation and isotopic composition in a vertical profile of the main coal seam of the North Bohemian brown coal basin and their paleogeographic interpretation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014