Podrobnosti záznamu

Název
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
Údaj o odpovědnosti
    Karel Mach, Karel Žák, Ivana Jačková
Další názvy
    Sulfur speciation and isotopic composition in a vertical profile of the main coal seam of the North Bohemian brown coal basin and their paleogeographic interpretation
Autor
    Jačková, Ivana
    Mach, Karel, 1964-
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 1
Strany
    s. 51-66
Rok
    1999
Poznámky
    6 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    geochemie organická
    izotopy
    sedimentace
    separační technika
    severočeská pánev
    síra
    sulfáty
    sulfidy
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vzorkování
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Forem
    Hlavní
    Hnědouhelné
    Izotopové
    Jednotlivých
    Paleogeografický
    Pánvi
    Profilu
    Severočeské
    Síry
    Sloje
    Složení
    Uhelné
    Vertikálním
    Význam
    Zastoupení
Abstrakt (anglicky)
   In 49 samples of coal from the main seam of the Tertiary North Bohemian brown coal basin contents and isotopic compositions of the sulfidic, organically bound, sulfate, and total sulfur have been determinated upon sequential separation. Isotopic composition of the dissolved sulfate originally present in this fresh-water sedimentary basin is best reflected by the 34S values of organically bouns sulfur, while the isotopic composition of syngenetic, diagenetic and epigenetic sulfides is more influenced by isotope fractionation during bacterial sulfate reduction. The isotopic composition of organically bound sulfur exhibits a significant decrease of 34S values with decreasing depth (i.e. decreasing age of the coal) within the main coal seam. This trend is interpreted as a result of paleogeographical changes during the formation of the main seam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012