Podrobnosti záznamu

Název
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
Další názvy
    Organic material within the modern fluvial deposits in the broader surroundings of Zlín
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Rez, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. XIV, č. 1
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Modern fluvial deposits- organic material- grain-size study- content of pollutants
Klíčové slovo
    Fluviálních
    Materiálu
    Moderních
    Organického
    Rámci
    Sedimentů
    Zastoupení
    Zlínsku
Abstrakt (česky)
   Zastoupení organického materiálu v moderních fluviálních sedimentech bylo hodnoceno v oblasti Zlínska. Detailní zrnitostní studium ukazuje, že organický materiál je relativně hojně zastoupen v nejhrubších zrnitostních frakcích studovaných vzorků. Rozmístění organické hmoty může ovlivnit obsah organických polutantů.
Abstrakt (anglicky)
   Content of organic material within the modern fluvial deposits were studied in the broader surroundings of Zlín. Detailed grain-size studies reveal that the organic material is relative mostly concentrated in the coarsest fraction of the studied samples. Distribution of the organic material can affected the content of organic pollutants within the studied samples.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012