Podrobnosti záznamu

Název
    Zavátá minulost Mostecka
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Hurník
Další názvy
    Verwehrte Vergangenheit der Region Most
Autor
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 23
Strany
    s. 1-139
Rok
    2001
Poznámky
    61 obr., 49 fot., 5 tab., 63 pl.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Okres. Muz. (Most), Ř. přírodověd.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    56
    622
Skupina konspektu
    553
    56
    622
    930
Předmětová skupina
    alkalický typ
    česká křídová pánev
    fauna
    flóra
    historie
    historie geologie
    hornictví
    kenozoikum
    krušnohorské krystalinikum
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    metamorfika
    nerudy
    paleolimnologie
    paleozoikum-svrchní
    pánev sedimentační
    severočeská pánev
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Most-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    Minulost
    Mostecka
    Zavátá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012