Podrobnosti záznamu

Název
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
Další názvy
    The Sources, Transport and Fractionation of PGE in Selected Geological Enviroments of the Bohemian Massif
Autor
    Jelínek, E.
    Pašava, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    1999
Výraz tezauru
    geochemistry,platinum,fractionation , mineralization, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Českého
    Frakcionace
    Geologických
    Masívu
    Platinoidů
    Prostředích
    Transport
    Vybraných
    Zdroje
Abstrakt (česky)
   V letech 1996 až 1998 byl uskutečněn výzkum mineralizací platinoidů na území Českého masívu. Byly zjištěny anomální obsahy včerných proterozoických břidlicích. Minerály Pt byly zjištěny na bývalém Cu-Ni ložisku Staré Ransko, kde v rudě sumární obsahpl atinoidů dosahuje až 1g/t.
Abstrakt (anglicky)
   The Sources, Transport and Fractionation of PGE in Selected Geological Enviroments of the Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014