Podrobnosti záznamu

Název
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
Další názvy
    Data sources for mathematical models o groundwater flow in fracture environment of granite massifs
Autor
    Rukavičková, Lenka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2009/09/21 ; Liberec
Výraz tezauru
    hydraulic conductivity, granite, mathematical model, groundwater flow, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Dat
    Granitoidů
    Hydrogeologických
    Matematické
    Modely
    Podzemních
    Prostředí
    Proudění
    Puklinovém
    Vod
    Zdroje
Abstrakt (česky)
   Puklinové prostředí granitoidů je a v budoucnu bude stále více využíváno pro umístění podzemních zásobníků a úložišť nebezpečných látek včetně radioaktivních odpadů. V současné době jsou pro území České republiky k dispozici 2 základní zdroje dat o hydraulických vlastnostech hornin Jsou to detailní data z výzkumných lokalit melechovský masiv na Českomoravské vrchovině a Potůčky-Podlesí v Krušných horách a dále regionální data z hydrogeologické databáze Geofondu. Pokud srovnáme hodnoty hydraulické vodivosti z detailního měřítka výzkumných lokalit a regionálního hodnocení vrtů z databáze Geofondu, je patrný rozdíl dvou řádů mezi průměrnými hodnotami ve srovnatelných hloubkových úrovních. Hodnoty získané detailním testováním jsou výrazně nižší. Zjištěný rozdíl je způsoben efektem měřítka měření a účelovým umístěním hydrogeologických vrtů.
Abstrakt (anglicky)
   Data sources for mathematical models o groundwater flow in fracture environment of granite massifs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014